!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Valberedning

Valberedningen är den grupp som har åtagit sig att granska hur styrelsen arbetar. Valberedningens främsta uppgift är att hålla ordning på om det är någon post i styrelsen som ska eller behöver bytas Om någon ska flytta eller av andra skäl inte längre ska arbeta i styrelsen ska valberedningen vid årsstämman föreslå vilka föreningsmedlemmar som ska ta över.

Vår valberedning består av Roger Svanell (115) och Sinan Östürk (111).